Për punonjësit

workplace-1245776_hcm0106671

Sigurimi kolektiv i jetës

Mbrojtje financiare kolektive e punonjësve

Lojalitet

Mbrojtje financiare e punonjësve besnik dhe trashëgimtarëve të tyre

airport-519020_1920_hcm0106709

Udhëtim dhe Pushim

Mbrojte maksimale nga pasoja negative në rast aksidenti

Shëndeti në udhëtim i shtetasve të huaj

Polica i mbulon shpenzimet për ndërhyrje mjekësore emergjente