MedUNIQA – Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.

 

Standard +

Komfort +

Optimum +

MBULIME

Mjekime ambulatore

Mjekime spitalore

Mjekime pas spitalore

Ndihmë e shpejtë në rrugë

Shtatëzani dhe lindje

KARAKTERISTIKA

PËRFITIME:

  • Kursim i  kohës – pa vonesa për kontroll dhe trajtim mjekësor,
  • Mjekim ambulator specialist dhe spitalor,
  • Kontrolle, kontrolle diagnostikuese dhe mjekime në institucione shëndetësore në kuadër të paketit të zgjedhur pa pagesë shtesë (pjesë të zdritshme),
  • Të siguruar mund të jenë personat me moshë nga 1 deri në 60 vjeç, të cilët gjithashtu janë të siguruar në Fondin për Sigurim shëndetësor të R. Maqedonisë, familje dhe firma me 10 ose më shumë punonjës,
  • Mundësi për kontrolle parandaluese dhe periodike një herë në vit.

SHËNIM:

UNIQA ju ofran mundësin për paketë Familjare me agregat të njëjtë (shuma të sigurara) për të gjithë familjen.

Agregati maksimal vjetor është 10.000 Euro ose 30.000 Euro për të gjithë familjen.

Nëse keni policë  MedUniqa me mbulim në Austri, mund ti përdorni shërbimet e PremiQaMed, partner shëndetësor i UNIQA Austria.

Grupi PremiQaMed është operatori kryesor Austriak i institucioneve shëndetësore private, dhe gjithashtu 100% degë e UNIQA Osterreich Versicherung AG.

Funksionon si One-stop-shop – të gjitha shërbimet mjekësore nën një çadër- nga konsultimet dhe ekzaminimet më të përgjithshme deri tek ndërhyrjet komplekse kirurgjikale dhe rehabilitimin postoperativ, duke mundësuar:

  • Specialistët më të mirë në të gjitha fushat mjekësore (kryesisht profesorë)
  • Mjeku juaj kujdeset për ju gjatë gjithë trajtimit mjekësor
  • Shërbim me cilësi të lartë, pa pritur, komoditet në hotel
  • Pajisje mjekësore moderne.

Më shumë informacion në lidhje me PremiQaMed mund të gjenden në www.premiqamed.com/en/

PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.