Sigurimi nga Autopërgjegjësia

Nëse ju mbetet 1 muaj para mbarimit të regjistrimit të sigurimit te automjetit, pa marrë parasysh se ne cilen kompani e keni  siguruar më parë, UNIQA ju lejon të vazhdoni policen tuaj shpejt dhe thjesht me vetëm disa klikime.

Ju do të pranoni policen në adresën tuaj elektronike, ku gjatë regjistrimit polica blerë online e shtypur(printuar) do të njihet nga Ministria e Puneve te Brendshme.

Sigurim autopergjegjesi nuk mund të nxjerni nëse automjeti sigurohet  për herë të parë.

Ju mund të rinovoni Policen tuaj per Autopergjegjesi online duke klikuar në linkun>> mëposht.

 

 

A keni ndonjë pyetje?

> info@uniqa.mk 

PRODUKTE TË NGJASHME​
Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin tuaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj.
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Gjatë udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë me automjetin tuaj, është e nevojshme që për automjetin të keni Karton Jeshil, i cili në thelb është zgjerim territorial i Sigurimit të Autopërgjegjësisë në të gjitha vendet europiane anëtare të sistemit të Kartonit Jeshil.
Sigurimi kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë.