Persona fizik

Three sisters lying on cushions, father sleeping on sofa in the back --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Jetë Plus

sigurimi i јetës mbrojtje e familjes kursim afatgjatë

Riziko Kredit

mbrojtje e kapitalit siguri në kthimin e kredisë mbrojtje e familjes

Futura

mbrojtje financiare e fëmijës kursim afatgjatë investim në të ardhmen e fëmijës

Riziko

siguri personale dhe familjare shuma të larta sigurimi mbrojtje financiare

Komfort

mbrojte e familjes kursim afatgjatë mbulim i rrezikut nga sëmundjet kritike

Unit Link

Investim në aksione nëpërmjet fondeve mundësi për të ardhura më të larta në të njëjtën kohë edhe sigurim jete

HUA nga polica për sigurimin e jetës

normë interesi simbolike miratim në afat prej një ditë pune hua pa garantues në të njëjtën kohë sigurim të plotë

UNIQA Loyalty club

Listat e lokaleve me lirim

IMOT_hcm0106273

Sigurimi i pronës private

Sigurimi i banesave, shtëpive dhe anëtarëve të familjes

Sigurimi nga aksidenti

Sigurime aksidenti individuale dhe kolektive

MedUNIQA – Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Mbrojtje maksimale gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore të mundshme

AO_hcm0106272

Sigurimi i Аutopërgjegjësisë

Sigurojeni përgjegjësinë tuaj në rast dëmi.

Sigurimi Kasko

Mbulimi i dëmeve të automjetit tuaj pavarësisht nga arsyeja dhe fajësia

Kartoni Jeshil

Gjatë udhëtimit jashtë vendit, është e nevojshme që të keni Karton Jeshil për automjetin tuaj.

Sigurimi kufitar

Sigurimi kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë