HUA nga polica për sigurimin e jetës

UNIQA Life A.D Shkup, në mënyrë që të plotësojë nevojat e klientëve të saj, mundësoi hua në vlerë jo më shumë se vlera e kthimit të policës për sigurimin e jetës me një normë interesi simbolike.

 

Dokumentacioni i nevojshëm

Mundësia më e favorshme dhe më e mirë për hua:

Përfitimet shtesë

baby-921293_1920_hcm0106646
КАТАКТЕРИСТИКИ

Normë interesi simbolike

Miratim për një ditë pune

Pa garant

Në të njëjtën kohë siguri e plotë

Shpenzime të ulëta administrative

PËRPARËSI
Kushti i vetëm për miratim të huas është që të kenë kaluar 3 vite nga periudha e sigurimit dhe të jetë paguar primi i sigurimit për këto 3 vite.

Huaja miratohet në afat kohor prej një ditë pune.

PRODUKTE TË NGJASHME
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.