Sigurimi nga aksidenti

Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.

 

Sigurimi kolektiv i fëmijëve të moshës parashkollore

Sigurimi kolektiv i nxënësve dhe studentëve

Sigurimi kolektiv i punëtorëve dhe menaxherëve

MBULIME

Mbrojtje 24 orë në ditë

Paaftësi

Dëmshpërblim për fraktura

Zgjidhje e shpejtë e praktikave të dëmeve

I lehtëson pasojat financiare nga ndonjë aksident i mundshme

KARAKTERISTIKA

Me këtë lloj sigurimi mund të sigurohen persona në moshë nga 14 deri në 75 vjeç.
Personat të cilët janë nën moshën 14 vjaçare ose mbi moshën 75 vjeçare mund të sigurohen, por vetëm me kushtë të veçanta ose shtesë.

 
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme: pa kufiyim në kohë dhe hapësirë.
PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.