Komfort

Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.

 

Cilat sëmundje mbulohen me këtë sigurim?

Për cilin është ky program?

Mbulimet

baby-921293_1920_hcm0106646
MBULIME

Mbrojtje e familjes

Kursim afatgjatë

Vdekje si pasojë e sëmundjeve

Vdekje si pasojë e aksidentit

Shfaqja e sëmundjeve kritike

KARAKTERISTIKA

Sigurimi i jetës para pak kohësh ishte i mjaftueshëm për t’iu përgjigjur nevojave tona. Sot jemi dëshmitarë në shfaqen e shpeshtë të sëmundjeve kritike ( sëmundje malinjë, infarkt, paralizë cerebrale etj.) të cilat e kërcënojnë jetën e njerëzve rreth nesh dhe e ndryshojnë fatin e familjeve tona.

Shumë prej këtyre sëmundjeve kritike mjekohen me më pak ose më shumë suksese, por edhe vetë mjekimi  është afatgjatë dhe i shtrenjtë. Për këtë arsye e krijuam programin KOMFORT – sigurimi i jetës me mbulim të rrezikut nga shfaqja e sëmundjeve kritike.

Me këtë program janë të siguruar edhe fëmijët e të siguruarit  nga mosha 3 deri në 18 vjeç, në rast të shfaqjes së sëmundjeve të përmendura me parë, si  dhe në rast të shfaqjes së sëmundjeve shtesë:

  • Diabetes mellitus tip I
  • Asthma bronkiale
PRODUKTE TË NGJASHME

Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.