Shëndeti në udhëtim i shtetasve të huaj

Policë për sigurimin e shëndetit në udhëtim i shtetasve të huaj mund të kontraktoj person i cili nuk është shtetas i R. Maqedonisë dhe e viziton R. Maqedonisë për qëllime turistike ose biznesi.

 
 
 
 

Karakteristika

Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjenten institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.

Ky lloj sigurimi mund të kontraktohet si:

Qëllimi

Me policën për sigurimin e shëndetit në udhëtim të shtetasve të huaj shmangen shpenzimet për:

MBULIME
UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Rast emergjente

UNI-icon-forms_hcm0106533

Ekzaminime diagnostikuese

UNI_icon_pharmacist-malpraxis_hcm0106509

Medikamente të këshilluara nga mjeku

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Ambulancë

PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.