Futura

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Në cilën mënyrë mund të përdoret shuma e siguruar?

Shkarko broshurën

Futura

Mbulime

Futura dhe shëndet

Mbulime

baby-921293_1920_hcm0106646
MBULIME

Investim në të ardhmen e fëmijës

Kursim afatgjatë

Qëndrim në spital

Ndërhyrje kirurgjikale

Frakturë e kockave dhe kyçeve

Предности

Personit tuaj më të dashur dhurojini policën për sigurimin e jetës FUTURA, sepse në dallim nga dhuratat e tjera, kjo është e vetmja dhuratë e cila me kalimin e kohës e rrit vlerën e saj.

 

Kush dhe si mund të investoj?

– Investimi i mjeteve financiare mund të jetë i njëhershëm, mujor, tremujor, gjashtëmujor ose vjetor derisa fëmija juaj të mbush moshën 18 vjeç.

– Kur maturanti juaj do të mbush 18 vjeç dhe do të jetë i përgjegjshëm  për marrjen e vendimeve për jetën, do të mund t’i përdorë mjetet  të cilat i keni investuar më parë për të ardhmen e tij.

UNIQA Life në çdo moment është pranë fëmijës tuaj. Nëse njëri prej prindërve , i cili është kontraktues i sigurimit të fëmijës dhe ka policë për sigurimin e jetës në UNIQA Life, pëson aksident në të cilin humb jetën, UNIQA Life merr përsipër përgjegjësinë për të paguar primet e mbetur deri në vitin e fundit, me qëllim që  të sigurohet pagesa e shumës së siguruar.

PRODUKTE TË NGJASHME

Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.