MedUNIQA – Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.

 

Standard+

Komfort+

Optimum +

MedUNIQA rrjeti i institucioneve mjekësore
MBULIME
UNI-icon-care-insurance_hcm0106520

Mjekime ambulatore

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Mjekime spitalore

UNI_icon_home-treatement_hcm0106503

Mjekime pas spitalore

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Ndihmë e shpejtë në rrugë

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Shtatëzani dhe lindje

KARAKTERISTIKA

PËRFITIME:

  • Kursim i  kohës – pa vonesa për kontroll mjekësor,
  • Mjekim ambulator specialist dhe spitalor,
  • Kontrolle, kontrolle diagnostikuese dhe mjekime në institucione shëndetësore në kuadër të paketit të zgjedhur pa pagesë shtesë (pjesë të zdritshme),
  • Të siguruar mund të jenë personat me moshë nga 1 deri në 60 vjeç, të cilët gjithashtu janë të siguruar në Fondin për Sigurim shëndetësor të R. Maqedonisë, familje dhe firma me 10 ose më shumë punonjës,
  • Mundësi për kontrolle parandaluese dhe periodike një herë në vit.

SHËNIM:

Ofrojmë lirim shtesë në bazë të numrit të punonjësve në kompaninë tuaj.

Nëse keni policë  MedUniqa me mbulim në Austri, mund ti përdorni shërbimet e PremiQaMed, partner shëndetësor i UNIQA Austria.

Nëse keni policë  MedUniqa me mbulim në Austri, mund ti përdorni shërbimet e PremiQaMed, partner shëndetësor i UNIQA Austria.

Grupi PremiQaMed është operatori kryesor Austriak i institucioneve shëndetësore private, dhe gjithashtu 100% degë e UNIQA Osterreich Versicherung AG.

Funksionon si One-stop-shop – të gjitha shërbimet mjekësore nën një çadër- nga konsultimet dhe ekzaminimet më të përgjithshme deri tek ndërhyrjet komplekse kirurgjikale dhe rehabilitimin postoperativ, duke mundësuar:

  • Specialistët më të mirë në të gjitha fushat mjekësore (kryesisht profesorë)
  • Mjeku juaj kujdeset për ju gjatë gjithë trajtimit mjekësor
  • Shërbim me cilësi të lartë, pa pritur, komoditet në hotel
  • Pajisje mjekësore moderne.

Më shumë informacion në lidhje me PremiQaMed mund të gjenden në www.premiqamed.com/en/

PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.