Për bizneset

shutterstock_121383046_hcm0106284

Punë dhe planifikim

Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve

Ndërtim dhe montim

Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve

Ndërprerje e punës si pasojë e zjarrit dhe tërmetit

Mbulim i të ardhurave të humbura Mbulim i të shpenzimeve fikse

truck-1501222_1920_hcm0106708

Sigurimi i Autopërgjegjësisë

Siguroni përgjegjësinë tuaj në rast dëmi

Sigurimi Kasko

Mbulimi i dëmeve të automjetit tuaj pavarësisht nga arsyeja dhe fajësia

Kartoni Jeshil

Gjatë udhëtimit jashtë vendit, është e nevojshme që të keni Karton Jeshil për automjetin tuaj

Sigurimi i mallit në transport vendi dhe ndërkombëtar

Sigurimi gjatë transportit tokësor, detar ose ajror ndaj të gjitha rreziqeve