Partnerët

AXA Corporate Solutions është një kompani e angazhuar për të ndihmuar
kompanitë e mëdha që me sukses të kryejnë biznesin e tyre, përmes zgjidhje
sigurimi, parandalimit të humbjeve dhe menaxhimit të dëmeve.

Ajo është e pranishme pothuajse kudo në botë, dhe me vite ajo ka qenë partner biznesi
i Grupacionit UNIQA.

https://www.axa-corporatesolutions.com/ 

A keni ndonjë pyetje?

Contact details

> info@uniqa.mk 

Kontakt