Lojalitet

Produkti Lojalitet është i fokusuar në nevojat e punëdhënësve për sigurimin e punonjësve lojal dhe mungesa e papritur e të cilëve do të ndikonte në profitabilitetin e organizatës.

Kompakt

Mbulime:

Optimum

Mbulime:

Premium

Mbulime:

MBULIME
UNI-icon-invalidity_hcm0106496

Paaftësi e përhershme

UNIQA-icon-time_hcm0106033

Vdekje

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Shpërblim ditor për qëndrim në spital

UNI-icon-surgery_hcm0106495

Ndërhyrje kirurgjikale

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Shpërblim ditor për qëndrim në spital për lindje

PËRFITIME
PËRPARËSITË Me lidhjen e kontratës së sigurimit Lojalitet, punëdhënësi inkurajon produktivitetin dhe shpërblen besnikërinë e punonjësve të tij duke ofruar përfitime financiare për ta, duke pasur parasysh se në rast të ndodhjes së një ngjarjeje të siguruar, përfitues mund të jenë vetëm i siguruari dhe pasardhësit e tij ligjor.
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.