Unit Link

Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.

 

Qëllimi

Karakteristika

Mbrojtje

baby-921293_1920_hcm0106646
MBULIME

Investime në aksione

Periudha e sigurimit nga 5 deri në 30 vjet

Në të njëjtën kohë edhe sigurim jete

PËRFITIME SHTESË
Përveç sigurimit të jetës mund të kontraktohen edhe sigurimi shtesë si sigurimi nga aksidenti dhe sigurimi i shëndetit.
PRODUKTE TË NGJASHME

Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.