Asistencë në rrugë SOS

Sigurimi i asistencës së veturave mund të lidhet vetëm për veturat e pasagjerëve – mjetet motorike të destinuara për transportin e njerëzve, të cilat, përveç ulëses së shoferit, kanë maksimum 8 ulëse dhe pesha e të cilave nuk i kalon 3,5 tonë.

KOHËZGJATJA E SIGURIMIT

        –  Një vjeçare

        –  30 ditë

Mbulimi - Rajon

Maqedoni e Veriut, Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Sërbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Slloveni, Greqi, Bullgari

 • Qendra e kontaktit 24/7   – E pakufizuar
 • Riparim në vend – 2 ngjarje në vit; 100 euro për ngjarje
  (1 ngjarje për mbulim 30 dit)
 • Karroatrec – 2 ngjarje në vit; 100 euro për ngjarje (1 ngjarje për mbulim 30 dit)
 • Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti* – 1 ngjarje në vit; (më së shumti 2 ditë) Maksimumi 50 euro në ditë
 • Parkim – Më së shumti 2 ditë në vit
 • Akomodimi në hotel* – 1 ngjarje në vit; (më së shumti 2 ditë) Maksimumi 50 euro në natë
 • Riatdhesim me tren / avion ose udhëtim drejt mbërritjes* – 1 ngjarje në vit; 200 euro për ngjarje
 • Taxi  – 1 ngjarje në vit; 100 euro për ngjarje

  *Vetëm një nga shërbimet e listuara mund të kërkohen në rast të së njëjtës ngjarje.

Mbulimi - Evropë

Evropa (perveç pjesa aziatike e Turqisë, Rusia, Bjellorusia, si dhe Gadishulli i Krimesë)

 • Qendra e kontaktit 24/7   – E pakufizuar
 • Riparim në vend – 2 ngjarje në vit; 200 euro për ngjarje
  (1 ngjarje për mbulim 30 dit)
 • Karroatrec – 2 ngjarje në vit; 200 euro për ngjarje (1 ngjarje për mbulim 30 dit)
 • Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti* – 2 ngjarje në vit; (më së shumti 2 ditë) (1 ngjarje për mbulim 30 dit) Maksimumi 50 euro në ditë
 • Parkim – Më së shumti 2 ditë në vit
 • Akomodimi në hotel* – 1 ngjarje në vit; (më së shumti 3 ditë) Maksimumi 50 euro në natë
 • Riatdhesim me tren / avion ose udhëtim drejt mbërritjes* – 1 ngjarje në vit; 200 euro për ngjarje
 • Taxi  – 1 ngjarje në vit; 100 euro për ngjarje

  *Vetëm një nga shërbimet e listuara mund të kërkohen në rast të së njëjtës ngjarje.
Si të përdorni UNIQA ASISTENCËN NË RRUGË SOS?

UNIQA ASISTENCA NË RRUGË SOS ofron në rrugë të besueshme dhe të sigurt asistencë 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.

Për tu lidhur me ASISTENCËN NË RRUGË SOS, telefononi në:

 

+389 2 5517 518

MBULIME