Udhëtim dhe Pushim

Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit është zgjidhja me e mirë për mbulim maksimal nga pasojat e padëshiruara gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore emergjente jashtë vendit.

 
 

Standard

I përfshin mbulimet elementare:

Të nderuar,

 

Online platforma për shitje është në përpunim e sipër.

 

Për të marrë polisë udhëtimi ju lutemi drejtohuni në filialen më të afërt që keni të UNIQA

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Komfort

Përveç mbulimeve elementare, e përfshin edhe mbulimin e shtesë si më poshtë:

Ekskluziv

Përveç mbulimeve elementare dhe mbulimit shtesë, mbulon edhe:

MBULIME
UNI-icon-care-insurance_hcm0106520

Ndërhyrje mjekësore emergjente

UNI_icon_dental-treatment_hcm0106502

Shërbime dentare emergjente

UNI_icon_additional-expenses_hcm0106497

Mbulim i shpenzimeve për aviobilet dhe akomodim në hotel

UNI-icon-travel-insurance_hcm0106526

Vjedhje e bagazhit

UNI-icon-forms_hcm0106533

Shpenzime për zëvendësim të dokumenteve për udhëtim

KARAKTERISTIKA

Polica për sigurimin e shëndetit në udhëtim mbulon shpenzimet e paparashikuara për ndërhyrje  mjekësore në institucionet mjekësore jashtë vendit, si pasojë e ndonjë sëmundjeje ose aksidenti që mund të ndodh gjatë udhëtimit ose qëndrimit jashtë vendit.

Shuma maksimale e shpenzimeve për mjekim si pasojë e sëmundjes/aksidentit është 30.000 Euro për të gjitha zonat.

Me sigurimin e shëndetit në udhëtim do ti shmangni shpenzimet për:

  • Trajtim mjekësor emergjent  gjatë udhëtimit ose qëndrimit jashtë vendit;
  • Medikamente, kontrolle radiografi ose ultratinguj;
  • Transport emergjent  mjekësorë dhe hospitalizim;
  • Shpenzime për riatdhesim të sëmurëve në vendin amë.
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.