Persona juridik

Pasuri

Mbrojta e pasurisë dhe interesi financiar i kompanisë

Auto dhe Mobilitet

Sigurimi i flotës dhe mbrojtje e mallit në udhëtim

Sigurimi i Përgjegjësisë

Zvogëloni pasojat e padëshirueshme financiare nga punonjësit tuaj dhe mbrojeni karrierën tuaj

Auto dhe Aksident

Sigurimi i udhëtarëve në transport publik, auto-aksident dhe kasko shtesë

Sigurimi i jetës

Mbrojtja e punonjësve është një masë e ndërgjegjshme për mbijetesën dhe zhvillimin e ndërmarrjes

Sigurimi kolektiv nga aksidenti

Zbutje e pasojave ekonomike nga aksidenti

MedUNIQA – Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Mbrojtje maksimale gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore të mundshme