Sigurimi kolektiv nga aksidenti

Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.

 
 

Standard

Mbulime:

Kompakt

Mbulime:

Relaks

Mbulime:

Ekskluziv

Mbulime:

MBULIME
UNI-icon-invalidity_hcm0106496

Paaftësi

UNIQA-icon-time_hcm0106033

Vdekje

UNIQA-icon-legal-protection_hcm0106029

Shpenzime për mjekim

UNI-icon-surgery_hcm0106495

Ndërhyrje kirurgjikale

zdravstveno@uniqa.mk
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.