Sigurimi i Autopërgjegjësisë

Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj. Me këtë lloj mbulimi sigurohet përgjegjësia Juaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara personave të tretë gjate përdorimit të automjetit Tuaj.
 
 
 

Qëllimi

Sigurimi nga Auto aksidenti

Ky lloj sigurimi kontraktohet në paket me sigurimin e Autopërgjegjësis. Vozitësi dhe bashkudhëtarët janë të siguruar nga:

Sigurimi i xhamave

Sigurimi nga thyerja e xhamave të:

MBULIME

Përgjegjësia ndaj palëve të treta

Auto Aksident

Xhama

PRODUKTE TË NGJASHME
Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin tuaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj.
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Gjatë udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë me automjetin tuaj, është e nevojshme që për automjetin të keni Karton Jeshil, i cili në thelb është zgjerim territorial i Sigurimit të Autopërgjegjësisë në të gjitha vendet europiane anëtare të sistemit të Kartonit Jeshil.
Sigurimi kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë.