Jetë Plus

Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.

 

Kompakt

Mbulimet

Optimum

Mbulimet

Premium

Mbulimet
MBULIME

Kursim afatgjatë

Mbrojtje e familjes

Mbulim për paaftësi të përhershme

Shpërblim për qëndrim në spital

Ndërhyrje kirurgjikale

PËRPARËSI
PRODUKTE TË NGJASHME
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.