Karriera

Ide gjeniale biznesi, strategji korporatave premtuese dhe produkte inovative që janë padyshim parakusht për sukses. Megjithatë, këta faktorë aktivizohen vetëm përmes përkushtimit dhe parimeve të punonjësve tanë. Ata janë ata që i kthejnë planet në realitet. Kjo është arsyeja pse ne e shohim ekipin tonë si pikënisje të
mirë për suksesin tonë afatgjatë.

Ne jemi të përkushtuar që të punësojmë punëtorë të arsimuar dhe të motivuar të cilët e shohin UNIQA si shtëpinë e të ardhmes së tyre profesional. Ne e
njohim dhe e zhvillojmë potencialin e tyre dhe prandaj investojmë aq shumë në ekipin tonë. Megjithatë, u japim edhe detyra sfiduese, sepse qëllimi ynë
është të arrijmë sukses. Një kusht i domosdoshëm për një korporatë të sinqertë është konsensus për vlerat elementare, qëllimet dhe qëndrimet.
Programet individuale të trajnimit i përgatisin punonjësit tanë për detyrat e tyre të punës dhe janë bazë për zhvillimin e tyre të  mëtejshëm në kuadër të gjithë kompaninë.

Më shumë se 22,000 njerëz tashmë po kontribuojnë në suksesin e UNIQA-s. Ndoshta ju do të jeni pjesë e ekipit tonë.

Dërgoni  CV-në tuaj personale dhe profesionale në kariera@uniqa.mk.

A keni ndonjë pyetje?

Contact details

> info@uniqa.mk 

Kontakt