Sigurimi Kasko

Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.

Sigurim i plotë Kasko

I përfshin rreziqet e mëposhtme:

Sigurim i pjesshëm Kasko

I përfshin rreziqet e mëposhtme:

Kasko Plus

MBULIME

Aksidente rrugore

Rënie e objekteve të ndryshme

Zjarr

Shpërthim

Vjedhje dhe grabitje

PËRFITIME
 • dinamika fleksibile e pagesave,
 • zgjidhjen e shpejtë të praktikave të dëmeve,
 • lirime të shumta që do të reduktojnë ndjeshëm primin e sigurimit,
 • klientët besnikë që do të lidhin kontratë sigurimi kasko për një periudhë prej tre vjeçare përfitojnë pajisjen GPS falas, instalim falas dhe zbritje në abonim
 • Nëse kontrata e sigurimit është e kontraktuar e pjesë të zbritshme, ekziston mundësia për blerjen e pjesës së zbritshme te sigurimi i xhamave të automjetit. Kjo do të thotë se dëmi i shkaktuar xhamave do të paguhet në vlerën totale.

Karakteristika të Kasko Plus

 • Ndjekje direkt e një ose më shumë automjeteve në Republikën e Maqedonisë dhe / ose në mbarë botën
 • Ndjekje direkt të shpejtësisë dhe vendit
 • Raporte për vendet e vizitave, kohëzgjatja e secilës ndalese, konsumi i karburantit në bazë të konsumit mesatar, llogaritje e rrugës së kaluar dhe koha nga një vend në tjetrin ose për një periudhë të caktuar
 • Njoftim për tejkalimin e shpejtësisë maksimale në rrugë, frenim të papritur dhe përshpejtim
 • Njoftim për hyrje dhe / ose dalje nga një zonë e caktuar (Geofencing)
 • Njoftim i pengesave për funksionimin e pajisjes GPS (prerja e kabllove).
PRODUKTE TË NGJASHME
Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.