Shtëpi dhe Lumturi

Posedimi i apartamenteve dhe shtëpive për qëndrim të përkohshëm jashtë zonës së qytetit është një nga ato vende të cilat e bashkojnë familjen tuaj. Përkushtimi, mundi, dhe e gjithë dashuria e investuar në këto objekte për pushim është një nga investimet tuaja më të mëdha në jetë.

Kompakt

I përfshin vetëm rreziqet bazë:

Optimum

Përveç rreziqeve bazë, i përfshin edhe rreziqet shtesë:

Premium

Përveç rreziqeve bazë dhe shtesë, i përfshin edhe rreziqet e mëposhtme:

MBULIME
UNI-icon-fire_hcm0106491

Zjarr

UNI-icon-flood_hcm0106488

Përmbytje

UNI-icon-lightening_hcm0106493

Rrufe

UNI-icon-staatliche-minimumversicherung-2_hcm0106523

Tërmet

UNIQA-icon-vandalism_hcm0106037

Vjedhje dhe grabitje

PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.