Shtëpi dhe familje

Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.

 

Standard

I përfshin vetëm rreziqet bazë:

Komfort

I përfshin rreziqet bazë dhe rreziqet e mëposhtme shtesë:

Ekskluziv

I përfshin rreziqet bazë dhe rreziqet shtesë si dhe sigurimin e anëtarëve të familjes nga:

ПОКРИТИЕ
UNI-icon-fire_hcm0106491

Zjarr

UNI-icon-flood_hcm0106488

Përmbytje

UNI-icon-lightening_hcm0106493

Goditje nga rrufeja

UNI-icon-fire_hcm0106491

Shpërthim

UNIQA-icon-vandalism_hcm0106037

Vjedhje

PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.