Shëndetit në udhëtim i shtetasve të huaj

 

 
 

Sigurimi individual i shëndetit në udhëtim

Sigurimi familjar i shëndetit në udhëtim

Sigurimi i shëndetit në udhëtim në grup

Mbulime:

MBULIME
UNI-icon-care-insurance_hcm0106520

Rast emergjente

UNI-icon-terms-and-conditions_hcm0106537

Ekzaminime diagnostikuese, radiografi dhe skan

UNI_icon_pharmacist-malpraxis_hcm0106509

Medikamente të këshilluara nga mjeku

UNI-icon-accident-insurance_hcm0106513

Intervenim ambulance

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Ambulancë

KARAKTERISTIKA
Policë për sigurimin e shëndetit në udhëtim për shtetasit e huaj mund ta kontraktoj person i cili nuk është shtetas i R. Maqedonisë  por e viziton R. Maqedonisë për qëllime turistike ose biznesi.
Shuma maksimale e shpenyimeve për mjekim si pasojë e sëmundjes/aksidentit është 10.000 Euro.
PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.