Shoqëria e sigurimeve UNIQA Life A.D Shkup

Kushte për sigurimin e jetës
(dokumentin mund ta shihni duke klikuar mbi secilin nga kushtet)

Kushte për sigurimin e jetës

(dokumentin mund ta shihni duke klikuar mbi secilin nga kushtet)

19. Sigurimi i jetës

20. Sigurimi i jetës në rast martese ose lindje
Kushte të veçanta për sigurimin e jetës

21. Sigurimi i jetës lidhur me aksionet në fondet e investimit

Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 2021
Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 25.06.2020
-Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 28.02.2019
-Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 21.06.2018
Kushte të veçanta për sigurimin e jetës të lidhura me fondet e investimeve për rritjen e planifikuar të primit dhe shumën e siguruar
Shtojca 1

Kushte të veçanta për sigurimin e jetës

01. Sigurime shtesë nga aksidenti

-Kushte plotësuese për sigurimin e personave nga pasojat e aksidenteve me sigurim jete 2021
Kushte plotësuese për sigurimin e personave nga pasojat e aksidenteve me sigurim jete
Tabela për përcaktimin e përqindjes së invaliditetit të përhershëm si pasojë e aksidentit

02. Sigurimi shtesë i shëndetit

Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit me sigurimin e jetës 2021
Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit me sigurimin e jetës
Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit me sigurimin e jetës
Kushtet të veçanta për sigurimin për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital) me sigurimin e jetës 2021
Kushtet të veçanta për sigurimin për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital) me sigurimin e jetës -Kushtet të veçanta për sigurimin për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital) me sigurimin e jetës
Kushte të veçanta me pagesë të njëhershme (fikse) të shumës së siguruar për mjekim me sigurimin e jetës 2021
Kushte të veçanta me pagesë të njëhershme (fikse) të shumës së siguruar për mjekim me sigurimin e jetës
Kushte të veçanta me pagesë të njëhershme (fikse) të shumës së siguruar për mjekim me sigurimin e jetës
Tabela për klasifikimin e kockave
Tabela për përcaktimin e kompleksitetit të ndërhyrjeve kirurgjikale
Kushte shtesë për sigurimin e shëndetit në udhëtim me sigurimin e jetës
-Kushtet e veçanta të sigurimit në rast të shfaqjes së sëmundjeve të rënda me sigurimin e jetës 2021
-Kushtet e veçanta të sigurimit në rast të shfaqjes së sëmundjeve të rënda me sigurimin e jetës
-Kushtet e veçanta të sigurimit në rast të shfaqjes së sëmundjeve të rënda me sigurimin e jetës

 
A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

+389 2 3288 800

Orari i punës prej 8-16

info@uniqa.mk 

PRODUKTE TË NGJASHME