UNIQA Loyalty club

Mirë se erdhët në Loyalty Club të UNIQA LIFE!

Për të rritur besimin tuaj, tani u mundësojmë klientëve tanë vlerë shtesë të policës për sigurimin e jetës të UNIQA LIFE.

Tani me kartën tuaj UNIQA Loyalty përfitoni zbritje dhe përfitime shtesë në shumë kompani/ lokale.

Si të përfitoni kartën UNIQA Loyalty?

Çdo klient aktualë dhe i ardhshëm i UNIQA LIFE, i cili zotëron një policë për sigurimin e jetës nga produktet Jetë Plus, Karta e besnikërisë, Komfort, Futura, Riziko, Riziko Credit, Unit Link, bëhet anëtar i UNIQA Loyalty Club.

Kushte për përdorimin e kartës Loyalty të UNIQA Life:

  • Të gjithë të siguruarit e UNIQA Life kanë të drejtën e përdorimit të kartës së besnikërisë
  • Duhet të paraqesni kartën e besnikërisë përpara se të lëshohet fatura fiskale
  • Në restorante dhe lokale fatura fiskale evidentohet menjëherë, prandaj nevojitet që gjatë porosisë  të përmendni se jeni përdorues i katës Loyalty të UNIQA Life
  • Për qëllim të konfirmimit të pronësisë së katës Loyalty bashkëpunëtorët tanë kanë të drejtë t’ju kërkojnë të paraqisni kartën e identitetit
  • Zbritja mund të mos zbatohet për produkte dhe shërbime të cilat janë me zbritje promovuese të miratuara nga vetë kompanija.

A dëshironi që edhe lokali juaj të jetë pjesë e Loyalty Club UNIQA?

Tel: +389 2 3288 861

>uniqalifeinfo@uniqa.mk 

Zgjidh qytetin
Showing 1-1 of 1 Books
Restorant Astora Restorant Astora
bul. Gevgelija pa.nr. Tel: +389 34 214450  
Gjevgjeli 5% zbrije për të gjitha menut