Grupi UNIQA lançon HUB për programe ndërkombëtare

UNIQA IP HUB është themeluar për kompanitë nga Europa Qendrore dhe Lindore (ku Grupi UNIQA është gjithashtu i pranishëm), të cilat, për shkak të veprimtarive të tyre ndërkufitare, kanë nevojë për mbulim sigurimi jo vetëm për bizneset e tyre vendase, por edhe për risqet e lidhura me çështjet ndërkombëtare.

Programet ndërkombëtare do të ofrohen nga UNIQA Poloni si një përgjigje për propozimet e marra nga kompanitë lokale të UNIQA-s dhe brokerët me të cilët bashkëpunojnë.

Për shumë vite kemi parë një potencial të madh të rritjes në Sigurimin e Pronës dhe Përgjegjësisë për klientët korporativë – sidomos në Europën Qendrore dhe Lindore me një numër të qëndrueshëm në rritje të bizneseve. Shumica prej tyre madje vendosin të operojnë jashtë vendit të tyre. Bazuar në përvojën tonë të gjerë, mund të mundësojmë oferta të standardizuara që i përshtaten plotësisht nevojave të klientëve ndërkombëtarë“, thotë Wolfgang Kindl, anëtar i Bordit Drejtues për Klientë dhe Tregje Ndërkombëtare në Grupin UNIQA.

Jemi të kënaqur që përvoja e UNIQA Poloni është njohur brenda Grupit, sepse pa dyshim kemi njohur dhe mjetet për të menaxhuar programet e sigurimit ndërkombëtar në një mënyrë profesionale dhe efektive. Ne i kushtojmë një rëndësi të madhe cilësisë së bashkëpunimit me partnerët tanë dhe e dimë që kjo vlerësohet nga ata“, shton Adam Łoziak, anëtar i Bordit Drejtues për Klientët Korporativë dhe Pronën në UNIQA Poloni.

Programet ndërkombëtare negocohen individualisht dhe përshtaten për nevojat e klientit, duke marrë parasysh specifikat e çështjeve, vlerat e pasurive, territoriet, strukturat, si dhe rregullat ligjore në çdo vend.

Ne vlerësojmë shumë bashkëpunimin me kolegët nga UNIQA Poloni dhe jemi të bindur se ky propozim i grupit do të krijojë avantazhe edhe për klientët tanë. Në zgjidhjen që propozojmë, kompania mëmë menaxhon programin ndërkombëtar në emër të gjithë grupit, e cila është shumë më e lehtë se sigurimi për secilin filial në mënyrë të veçantë. Kjo zgjidhje lejon kontroll më të mirë të risqeve dhe siguron një standard të njëjtë të mbrojtjes për të gjitha kompanitë e grupit.

Është e rëndësishme që çdo filial të mund të përfshijë kërkesat lokale në atë çfarë mbulon sigurimi, zakonisht të ndikuar nga ligji dhe praktikat lokale. IP HUB gjithashtu lehtëson koordinimin e rasteve të dëmeve në rast të zinxhirëve të furnizimit ndërkombëtar, si dhe respektimin e detyrimeve tatimore dhe ligjore në lidhje me sigurimet në të gjitha vendet ku kompania operon”.

Aktualisht, UNIQA Poloni ka në sigurim rreth 90,000 ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha dhe bashkëpunon me afërsisht 900 brokerë sigurimesh në Poloni. Kompania është udhëheqëse në sigurimin e pronës, si dhe ofruesja e dytë më e madhe e garancive të sigurimit.

Ajo trajton rreth 155,000 raste çdo vit për biznese dhe banesa. Sipas një ankete në vitin 2022, brokerët e vlerësojnë pozitivisht bashkëpunimin me UNIQA Poloni për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit të shërbimit, qasjen individualizuar, partneritetin e biznesit dhe transparencën.

Facebook
Twitter
LinkedIn