Seminar për sigurime.

Seminari njëditor dhe kishte për qëllim konfirmimin dhe përsosjen e teknikave të  shitjes tek punonjësit përmes prezantimit dhe diskutimit të hapur për disa prej produkteve aktuale të kompanisë:

Paketa Shtëpi dhe Gëzim – sigurimi i ndërtesave të pabanuara jashtë zonave urbane;

Paketa Shtëpi dhe Siguri – sigurimi i amvisërive, apartamenteve dhe shtëpive;

Sigurimi KASKO me pajisje GPS për automjetet udhëtare dhe transporti;

Sigurimi i jetës.

Në kuadër të prezantimeve, pjesëmarrësit u njohën dhe fituan përvojë praktike me paketat e përmendura të sigurimit.

Të dy seminaret u mbajtën në një atmosferë të ngrohtë dhe profesionale, ku pjesëmarrësit ndanë eksperiencat personale nga shitja e sigurimeve.

Rregullorja për raportimin të brendshëm të mbrojtur

Politika e pajtueshmërisë

 

Facebook
Twitter
LinkedIn