Ditët e edukimit financiar

Në javën e parë të Majit, në Parkun e Qytetit në Shkup me rastin e “Ditës së Edukimit Financiar”, grupi i UNIQA AD. ishte në komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe ofroi këshilla falas për investim në të ardhmen dhe sigurimin.

Këto janë pjesë e fotografive nga aktiviteti:

Facebook
Twitter
LinkedIn