#живеемеподоброзаедно

Придружете се на општеството за еден подобар живот!

Светот се менува се побрзо и сите ние секојдневно се соочуваме со нови предизвици. Здравјето, климатски промени, социјална интеракција: има некои работи на кои не можеме да влијаеме многу. Но, сите ние можеме да направиме мали прилагодувања во секојдневниот живот. Заедно помагаме да го направиме нашиот свет малку подобар.

Повеќе инспирација и услуги:

Dritat e Mjegullës

UNIQA: ОДЛИЧЕН РАСТ НА ПРИХОДИТЕ И ВИСОКО НИВО НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД 2023 ГОДИНА

Бруто полисираната премија е зголемена за 6,5 %d