Дом и семејство

Планирањето, финансирањето и опремувањето на домот, секако, претставува една од најважните животни инвестиции. Било што да планирате, добро е да сторите сè Вашата инвестиција да ја осигурате.

 

Стандард

Ги вклучува само основните ризици:

Комфорт

Ги вклучува основните и следниве дополнителни ризици:

Ексклузив

Ги вклучува основните и дополнителните ризици, како и осигурување на членовите на семејството од:

ПОКРИТИЕ
UNI-icon-fire_hcm0106491

Пожар

UNI-icon-flood_hcm0106488

Поплава

UNI-icon-lightening_hcm0106493

Удар од гром

UNI-icon-fire_hcm0106491

Експлозија

UNIQA-icon-vandalism_hcm0106037

Кражба

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Einfamilienhaus 2

Поседувањето на станови и куќи со повремен престој вон градското подрачје е едно од оние места кои го обединуваат вашето семејство. 

 
product_1_44_hcm0106309
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
product_2_20_hcm0106310

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број на прегледи

product_4_45_hcm0106313

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk