UNIQA Group стартува HUB за меѓународни програми

UNIQA IP HUB е основан за компании од Централна и Источна Европа (каде што е присутна и UNIQA Group), кои поради нивните прекугранични активности имаат потреба од осигурување не само за нивните домашни бизниси, туку и за ризици поврзани со меѓународни прашања.

Меѓународните програми ќе бидат понудени од UNIQA Полска како одговор на предлозите добиени од локалните UNIQA компании и брокери со кои тие соработуваат.

 „Веќе многу години видовме огромен потенцијал за раст во осигурувањето на имот и одговорност за корпоративни клиенти – особено во Централна и Источна Европа со постојано зголемување на бројот на бизниси. Повеќето од нив дури и одлучуваат да работат надвор од нивната земја. Врз основа на нашето долгогодишно искуство , можеме да овозможиме стандардизирани понуди кои целосно одговараат на потребите на меѓународните клиенти“, вели Волфганг Киндл, член на Управниот одбор за меѓународни клиенти и пазари во UNIQA Group.

 „Задоволни сме што искуството на UNIQA Полска е препознаено во рамките на Групацијата, бидејќи без сомнение ги знаеме и алатките за управување со меѓународните програми за осигурување на професионален и ефективен начин. Придаваме големо значење на квалитетот на соработката со нашите партнери и знаеме дека тоа е ценето од нив“, додава Адам Лозиак, член на Управниот одбор за корпоративни клиенти и имот во UNIQA Полска.

Меѓународните програми поединечно се договараат и се приспособуваат на потребите на клиентот, земајќи ги предвид спецификите на прашањата, вредноста на имотот, териториите, структурите, како и правните правила во секоја земја.

 „Многу ја цениме соработката со колегите од UNIQA Полска и убедени сме дека овој предлог на групацијата ќе создаде предности и за нашите клиенти. Во решението што го предлагаме, матичната компанија управува со меѓународната програма во име на целата групација. што е многу полесно отколку осигурување на секоја подружница посебно. Ова решение овозможува подобра контрола на ризикот и обезбедува ист стандард на заштита за сите компании од групацијатa.

 Важно е секоја подружница да може да ги вклучи локалните барања во она што го покрива осигурувањето, обично под влијание на локалното законодавство и практика. IP HUB, исто така, ја олеснува координацијата на случаите на штети во случај на меѓународни синџири на снабдување, како и усогласување со даночните и законските обврски поврзани со осигурувањето во сите земји каде што работи компанијата“.

Во моментов, UNIQA Полска осигурува околу 90.000 мали, средни и големи претпријатија и соработува со приближно 900 осигурителни брокери во Полска. Компанијата е лидер во осигурување на имот, како и втор најголем давател на гаранции за осигурување.

Секоја година постапува околу 155.000 случаи за бизниси и домови. Според истражувањето во 2022 година, брокерите позитивно ја оценуваат соработката со UNIQA Полска за континуирано подобрување на нивото на услуга, индивидуализиран пристап, деловно партнерство и транспарентност.

Facebook
Twitter
LinkedIn