„UNIQA“, премиум спонзор на „EuroGames Vienna 2024“

Осигурителната групација „UNIQA Insurance Group“ ќе биде премиум спонзор на „EuroGames Vienna 2024“, меѓународен спортски настан чија цел е промовирање на различностите.

„За нас е важно да промовираме меѓусебно почитување и солидарност помеѓу нашите вработени, клиентите и деловните партнери. Воодушевени сме што можеме да помогнеме да ги зближиме луѓето преку границите на EuroGames Vienna 2024 и во исто време да ја подигнеме свеста и прифаќањето на различностите во општеството“, вели Рене Кнап, член на одборот за луѓе, бренд и одржливост во „UNIQA“.

Со учество на околу 4.000 спортисти, EuroGames се најголемиот LGBTIQ+  мултиспортски настан во Европа и важен симбол на различноста во спортот кој е отворен за сите, без разлика на сексуалната ориентација, родов идентитет, возраст и ниво на вештини.

Овој натпревар вклучува различни спортски дисциплини, вклучувајќи атлетика, кошарка, пливање, одбојка итн.

„EuroGames Vienna 2024“ започнува на 17 јули, а завршува на 20 јули.

Facebook
Twitter
LinkedIn