UNIQA Македонија

За компанијата

Друштвото за осигурување UNIQA а.д Скопје е во сопственост на водечката австриската осигурителна компанија UNIQA Insurance Group. Во Македонија UNIQA а.д Скопје е правен и деловен наследник на Сигал а.д Скопје кое беше основано како ќерќа-фирма од СИГАЛ, Албанија во 2004 година. На македонскиот осигурителен пазар ги нуди своите продукти од 2005 година.

Во Јуни 2009 година, македонската подружница на SIGAL UNIQA Insurance Group се ребрендира/реструктуира во UNIQA а.д. Скопје и продолжи да ги нуди сите форми на неживотно осигурување продавајќи ги преку своите вработени во продажба, и мрежа на надворешни соработници – агенти и брокери.


Од 26 мај 2011 година преку новоформираната компанија UNIQA Life Македонија UNIQA влезе и на пазарот на животно осигурување во Македонија.

УНИКА А.Д. Скопје

Назив на субјектот: Друштво за неживотно осигурување УНИКА АД Скопје
Седиште: Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

ЕМБС: 5896100                 ЕДБ: 4030004518463

Дритон Азизи, генерален директор

Надзорен Одбор
Авни Понари, претседател
Алма Тотокоци, член
Арбен Чаволи, член
Гералд Муелер, член

Управен Одбор
Дритон Азизи, претседател
Борче Богески, член
Емил Кратовалиев, член 

 

УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје

Назив на субјектот: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
Седиште: Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

ЕМБС: 6712339                 ЕДБ: 4080011522414     

Александра Шкемби Антовска, генерален директор

Надзорен Одбор

Авни Понари, претседател
Едвин Хоџај, член
Елвис Понари, член
Гералд Муелер, член

Управен Одбор
Александра Шкемби Антовска, претседател
Агрон Таири, член
Аднан Емровски, член

Годишни извештаи