Standard & Poor’s ја потврдува оценката „А“ за UNIQA: Проширување на конкурентска позиција во Австрија и ЦИЕ.

Оценка „А“ за UNIQA Österreich Versicherungen AG и реосигурителната компанија UNIQA Re AG, секоја со стабилна перспектива.

S&P: Профилот на финансискиот ризик на UNIQA постојано се подобрува – надградба на „многу силно ниво“. Според S&P, UNIQA „ќе ја задржи и прошири својата силна конкурентна позиција на своите пазари во Австрија и Централна и Источна Европа“. Меѓународната рејтинг агенција „Standard & Poor’s (S&P)“ уште еднаш ја преоценува осигурителната групација „UNIQA“ со „А“, максималната оценка.

„Одржување и проширување на силната и конкурентна позиција“ Експертите на агенцијата за рејтинг веруваат дека капиталните ресурси и оперативните перформанси на UNIQA ќе останат отпорни, наведувајќи: „Мислиме дека UNIQA ќе ја задржи и прошири својата силна и конкурентна позиција на австрискиот пазар и на Централна и Источна Европа. Воспоставувањето на бизнис моделот во Австрија и Централна и Источна Европа, како и лидерството во приватното здравствено осигурување се сметаат за најсилните страни на UNIQA.

Додека друг позитивен аспект е силната капитализација, како од гледна точка на рејтинг агенцијата, така и во согласност со регулаторните барања. Профилот на финансискиот ризик е надграден на „многу силно ниво“ Аналитичарите на S&P го анализираат и подобрувањето на профилот на финансискиот ризик: „Ние сме на мислење дека профилот на финансискиот ризик на UNIQA постојано се подобрува во последните три години по стекнувањето на бизнисот на AXA во ЦИЕ.

Ова доведе до промена во нашата севкупна проценка на профилот на финансискиот ризик од силен на многу силен“.

„UNIQA Insurance Group“, НАД 200 ГОДИНИ ИСКУСТВО ВО ОСИГУРУВАЊЕ

„UNIQA Insurance Group“, основана во далечната 1811 година, е една од водечките осигурителни групи во Австрија и Централна и Источна Европа.

Под заедничкото мото „Живееме подобро заедно“, повеќе од 21.000 вработени и ексклузивни партнери опслужуваат околу 17 милиони клиенти во 17 различни земји.

Во Австрија, UNIQA е втора по големина осигурителна групација бидејќи зазема 21% од пазарот, додека во Централна и Источна Европа е застапена на 14 пазари.

Од 2007 година, преку „SIGAL UNIQA Group Austria“, „UNIQA Insurance Group“ е присутна и во Албанија, Косово и Северна Македонија.

Facebook
Twitter
LinkedIn