Полиси за осигурување

ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Задолжително и доброволно осигурување на моторните возила.

ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Осигурување на станови, куќи, предмети во домаќинството и членови на семејството.

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Единствената полиса на нашиот пазар која Ви нуди амбулантно, болничко и пост-болничко лекување без долпаток (франшиза).

ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Долгорочно штедење и безбедност за Вас и Вашето семејство.

Дали имате било какви прашања?

контакт центар

+389 2 3288 800
Работно време од 8-16 часот

КОНТАКТ

бул.Илинден бр.1

+389 2 3288 800

info@uniqa.mk

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

СОРАБОТНИЦИ