Враќање на училиште: Зајакнување на имунолошкиот систем на детето

Градинка и училиште: каде и да има многу учење, игра, дискусија и интеракција, понекогаш и многу вируси преминуваат од едно на друго дете. Ова е сосема нормално и е форма на зајакнување на имунолошкиот систем. Некои ефективни мерки го зајакнуваат имунитетот и оптимално го подготвуваат вашето дете за вирусниот предизвик. „Не е само предност да […]