MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број на прегледи

Стандард +

Комфорт +

Оптимум +

Покритие

Амбулантно лекување

Болничко лекување

Пост-болничко лекување

Брза помош на пат

Бременост и породување

Карактеристики

 ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед
 • Ги ублажува финансиските последици во случај на болест и незгода
 • Пакет превентивна нега, еднаш годишно
 • Конфирмација на плаќања од страна на УНИКА А.Д.
 • Подобрување на психофизичкото здравје
   

Осигуреници можат да бидат лицата кои имаат статус на осигуреник во системот на задолжително здравствено осигурување (ФЗОМ) .
Покритието се однесува на пристапна старост од 01 до 65* години

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop – сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

Здрав човек е среќен човек!

zdravstveno@uniqa.mk

Слични производи

Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.