MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број прегледи

Стандард +

Комфорт +

Оптимум +

Покритие
Покритие
UNI-icon-care-insurance_hcm0106520

Амбулантно лекување

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Болничко лекување

UNI_icon_home-treatement_hcm0106503

Пост-болничко лекување

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Брза помош на пат

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Покритие во случај на бременост и породување

Карактеристики

ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед
 • Ги ублажува финансиските последици во случај на болест и незгода
 • Пакет превентивна нега, еднаш годишно
 • Конфирмација на плаќања од страна на УНИКА А.Д.
 • Подобрување на психофизичкото здравје
   

Осигуреници можат да бидат лицата кои имаат статус на осигуреник во системот на задолжително здравствено осигурување (ФЗОМ) .
Покритието се однесува на пристапна старост од 01 до 65* години

Доколку имате MedUniqa полиса со покритие во Австрија, можете да ги користите услугите на PremiQaMed, здравствен партнер на УНИКА Австрија.

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop – сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

 

Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.