Семинари за осигурување

Семинарот беше еднодневен и целта беше да се утврдат и усовршат продажните техники кај вработените преку презентација и отворена дискусија за неколку актуелни производи на компанијата:

Пакет Дом и Среќа – осигурување на ненаселени објекти вон градски подрачја;
Пакет Дом и Сигурност – осигурување на домаќинства, станови и куќи;
Каско осигурување со вграден ГПС уред за патнички и товарни возила;
Животно осигурување.
Во склоп на презентациите, учесниците на семинарот се запознаа и стекнаа практично искуство со наведените пакет осигурувања.

И двата семинари поминаа во пријатна и професионална атмосфера, каде што учесниците разменија лични искуства од продажбата на осигурување.

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Политика за усогласеност

Facebook
Twitter
LinkedIn