Патничко осигурување за странци

Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција во здравствени установи на територија на Р. Македонија, поради болест или незгода што би се случиле додека престојуваат во Р. Македонија.

 

Индивидуално здравствено осигурување при патување

Семејно здравствено осигурување при патување

Групно здравствено осигурување при патување

Предности:

Покритие
UNI-icon-care-insurance_hcm0106520

Итни медицински случаи

UNI-icon-terms-and-conditions_hcm0106537

Дијагностички тестови, рентген и скен

UNI_icon_pharmacist-malpraxis_hcm0106509

Препишани лекови

UNI-icon-accident-insurance_hcm0106513

Амбулантна интервенција

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Брза помош

Карактеристики
Полиса за патничко здравствено осигурување за странци може да склучи лице кое не е државјанин на Р. Македонија и ја посетува Р. Македонија за туристички и бизнис цели.
Максимален износ на трошоци за лекување настанати како последица на болест/незгода изнесува 10.000 ЕУР.
Слични производи

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk

Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број на прегледи

Со цел минимизирање на сите ризици поврзани со епидемијата на COVID-19, УНИКА А.Д СКОПЈЕ презема превентивни мерки во согласност со препораките на надлежните институции а со цел заштита на вработените и клиентите и превенција на натамошното ширење на вирусот