Патничко осигурување за странци

Полиса за патничко здравствено осигурување за странци може да склучи лице кое не е државјанин на Р. Македонија и ја посетува Р. Македонија за туристички или бизнис цели.

 
 
 

Карактеристики

Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција во здравствени установи на територија на Р. Македонија, поради болест или незгода што би се случиле додека престојуваат во Р. Македонија.

Овој вид на осигурување може да се договори како:

Намена

Со полисата за патничко здравствено осигурување за странци се избегнуваат трошоците за:

Покритие
UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Итни медицински случаи

UNI-icon-forms_hcm0106533

Дијагностички тестови

UNI_icon_pharmacist-malpraxis_hcm0106509

Препишани лекови

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Брза помош

Слични производи
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број прегледи