Патничко осигурување за странци

Карактеристики

Намена

Покритие
UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Итни медицински случаи

UNI-icon-forms_hcm0106533

Дијагностички тестови

UNI_icon_pharmacist-malpraxis_hcm0106509

Препишани лекови

UNI_icon_medical-transport_hcm0106507

Брза помош

Слични производи
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број прегледи