Комфорт

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.

Кои болести се покриени со осигурувањето?

Кому е наменета оваа програма?

Покритие

Покритие

Заштита на семејството

Долгорочно штедење

Смрт поради болест

Смрт поради незгода

Настапување на тешки болести

КАРАКТЕРИСТИКИ

Животното осигурување до неодамна беше доволно за да одговори на нашите потреби. Денес сме сведоци на сè почести појави на тешки болести (малиген тумор, инфаркт, мозочен удар, итн.) кои го загрозуваат животот на луѓето од нашето опкружување и ја менуваат судбината на нивните семејства.

Многу од тие тешки болести се лекуваат со помал или поголем успех, но и самото лекување е долготрајно и скапо. Поради тоа ја создадовме програмата КОМФОРТ – животно осигурување со покритие на ризикот од настапување на тешки болести.

Со оваа програма се осигурани и децата на осигуреникот на возраст од 3 до 18 години, и тоа во случај на настанување на веќе наведените болести, како и во сличај на настапување на следните дополнителни болести:

  • Дијабетес мелитус тип 1
  • Тешка бронхијална астма.
Слични производи

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.