Колективно осигурување од несреќен случај

Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.

 

Стандард

Покритие:

Комфорт

Покритие:

Релакс

Покритие:

Ексклузив

Покритие
UNI-icon-invalidity_hcm0106496

Инвалидитет

UNIQA-icon-time_hcm0106033

Смрт

UNIQA-icon-legal-protection_hcm0106029

Трошоци за лекување

UNI-icon-surgery_hcm0106495

Хирушки интервенции

zdravstveno@uniqa.mk
Слични производи
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број прегледи

Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.