Бизнис план

КАКО ДА ПОДГОТВИТЕ ПЛАН ЗА ВАШИОТ БИЗНИС? 

Обезбедувањето континуитет на вашиот бизнис дури и откако ќе ве погоди ненадејна катастрофа, бара повеќе од „среќа“ или „да се надеваме на најдоброто“. Имањето здрав бизнис план може да ви помогне да ги одржувате деловните врати отворени, дури и кога се случуваат неочекувани настани.    

Иако никој не може да предвиди кога може да се случи ненадејна ситуација или катастрофа, најдобро е да бидете активни во заштита на вашата компанија. Планирајте однапред и прегледајте ги следниве пет корисни чекори за да креирате бизнис план:

Чекор 1: Дефинирајте ја програмата за управување     

Подготвителниот план треба да се однесува на физичката безбедност на сите во зградата, вклучително и на лицата со попреченост. Вие исто така може да сакате да развиете упатства за продолжување на бизнисот за минимални проблеми.

1. Формирајте комитет или оддел одговорен за развој и спроведување на подготвителниот деловен план.

2. Воспоставете буџет за планот за контигенција изработен од Комитетот. (Ова може да вклучува преглед на осигурување за мало и / или големо деловно осигурување со вашата осигурителна компанија / агент, за да утврдите дали одговара на вашите деловни потреби).

3. Идентификувајте ги сите државни или корпоративни регулативи што можат да влијаат на вашите планови, како што се барањата на Инспекторатот за труд, итн.

Чекор 2: Направете план     

За да започнете со креирање на вашиот план за подготовка на бизнис, се препорачува Комитетот да постапи:

1. Собирање информации за ризиците и нивно проценување. Ова треба да вклучува идентификување на настани кои најверојатно се случуваат во областа каде што работи вашиот бизнис, на пример, ако вашиот бизнис се наоѓа во област со ризик од поплава или бури и така натаму.

2. Направете анализа на деловно влијание за да утврдите можни последици од прекинување на вашиот бизнис (на пример, ако имате продавница што треба да ја затворите за една недела).

3. Испитајте и разгледајте начини за намалување и ограничување на штетата преку планови што претходи на потенцијалната штета.

Чекор 3: Спроведете го вашиот план    

За да се спроведе подготвителен план, треба да ги идентификувате ресурсите, да креирате план за управување со инциденти и да ги обучите вработените за да можат соодветно да ги спроведуваат овие планови. За да го овозможите ова, потребно е:

1. Управување со ресурсите: Проценете кои ресурси можеби ќе ви требаат доколку ви се случи катастрофа, од персонал до комуникациска опрема и други потреби и направете план за да му помогнете на вашиот бизнис да помине во најдобар ред.

2. Одговор во итни случаи: Спроведете проценка на ризик за да ви помогне да ги идентификувате сите видови на итни случаи што најверојатно ќе се појават и да направите план за решавање на тоа како вашиот бизнис ќе ги заштити луѓето кои се наоѓаат во зградата, како и да се стабилизираат ефектите од настанот.

3. Кризна комуникација: Треба да знаете како да им соопштите важни пораки на вашите вработени, клиенти и други корисници доколку ве погоди ненадејна катастрофа.

4. Континуитет на бизнисот: Определете како ќе продолжите да го водите вашиот бизнис во итни случаи.

5. Информациска технологија и заштита на податоците. Планирајте како ќе пристапите до системите на информатичката технологија и електронските податоци по итен случај.

6. Помош на вработените: Размислете како планирате да комуницирате со вработените и да им помогнете да ги поддржувате по катастрофа.

7. Управување со настани: Координирајте ги сите напори за управување со вашиот деловен одговор во случај на вонредна состојба.

8. Обука: Бидете сигурни дека сите вработени знаат што да прават.

Чекор 4: Изведете тестови и испитувања    

Тестирајте го и оценете го вашиот план извршувајќи различни вежби за да утврдите колку се добро опремени и ефективни вашите вработени. Овие тестови можат да помогнат во обука на персоналот за нивните одговорности и да се оценат плановите и процедурите што треба да се спроведат.

Чекор 5: Ажурирајте го и подобрете го вашиот план    

Редовно прегледувајте го вашиот подготвителен план и размислете за соодветните промени доколку сметате дека е соодветно. Редовните проценки, како што се едногодишни или двегодишни тестови, можат да бидат корисни за да утврдите дали вашиот план има потреба од ажурирање. Времeто кога можеби е потребно да го ажурирате планот за деловен континуитет може да вклучуваат:
1. Откако ќе го оцените планираниот одговор на вашата компанија на овие вежби и тестови, утврдете кои се слабостите за самиот план или за неговото извршување. Бидете сигурни дека вработените се целосно обучени за било какви промени што можете да направите.
2. Во случај на неочекувани настани, извршете детална анализа на одговор и направете подобрувања на планот доколку е потребно.
3. Продолжете со проценките дури и за време на нормалното време на работа. Имајте на ум дека сите големи промени во компанијата или персоналот можеби ќе треба да вклучат план за интни случаи.

Facebook
Twitter
LinkedIn