Осигурување од Автомобилска Одговорност

Доколку Ви преостанува 1 месец до истекот на регистрацијата на Вашето возило, без разлика во која
компанија е претходно осигурано, UNIQA Ви овозможува сами да си ја продолжите полисата брзо
и едноставно со само неколку клика.

Полисата ќе ја добиете на Вашата email адреса, каде што при самата регистрација отпечатената полиса
купена online ќе биде признаена од страна на МВР.

Осигурување од Автомобилска Одговорност не можете да извадите за возило кое се осигура за прв пат.

Кликнете на линкот за да ја обновите Вашата полиса за Автомобилска одговорност online линк.>>

Имате прашање?

Контакт центар

> info@uniqa.mk 

 

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
driver-1149997_1920_hcm0106650
Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.
product_8_26_hcm0106343
Каско осигурување претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
key-791390_1920_hcm0106651
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.
car-2206455_1920_hcm0106706
Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.