Патување и Одмор

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Пред да тргнете на вашето патување купете патничко здравствено осигурување и дајте си поголема заштита

• Осигурување од КОВИД-19

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во Генеа лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1.200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд.

Стандард

Го опфаќа основното покритие:

Почитувани,

ОНЛИНЕ продажбата моментално е во фаза на надградба.

За да добиете полиси за патничко осигурување Ве молиме обратете се во најблиската филијала на УНИКА.


Ви благодариме за разбирањето!

Комфорт

Покрај покритието кое се нуди со пакетот Стандард, опфаќа и:

Ексклузив

Покрај покритието кое се нуди со пакетот Стандард и пакетот Комфорт, опфаќа и:

Предности:

Покритие
UNI-icon-care-insurance_hcm0106520

Итни медицински интервенции

UNI_icon_dental-treatment_hcm0106502

Итни стоматолошки случаи

UNI_icon_additional-expenses_hcm0106497

Покриени трошоци за авиобилет и хотелско сместување

UNI-icon-travel-insurance_hcm0106526

Кражба на багаж

UNI-icon-forms_hcm0106533

Трошоци за замена на патни документи

Карактеристики

Полисата за патничко осигурување во странство ги покрива трошоците за непредвидена лекарска интервенција во странска здравствена институција, поради болест или незгода што би настанале при патување или престој во странство.

Максимален износ на трошоци за лекување настанати како последица на болест/незгода изнесува 30.000 ЕУР за сите зони.

Со патничкото осигурување ќе ги избегнете трошоците за:

  • Итен медицински третман за време на патување или престој во странство,
  • Лекови, рентгенски или ултразвучни прегледи,
  • Итен медицински превоз и хоспитализација,
  • Трошоци за репатријација на болните во домашната земја.

Со полисата за Патничко Осигурување дополнително можете да обезбедите и надоместок во случај на траен инвалидитет поради незгода во странство.

ДОПЛАТИ

50% (СКИЈАЊЕ И ЛИЗГАЊЕ НА МРАЗ) Доколку за време на патувањето ќе се занимавате со скијање и лизгање на мраз. Во спротивно незгодите кои ќе настанат за време на овие активности нема да бидат покриени со полисата за осигурување.

20% (ПРОФЕСИОНАЛНО ПЛИВАЊЕ) Доколку за време на патувањето ќе се занимавате со професионално пливање. Во спротивно незгодите кои ќе настанат за време на овие активности нема да бидат покриени со полисата за осигурување.

20% (НУРКАЊЕ, ВАТЕРПОЛО, АТЛЕТИКА, ДИГАЊЕ НА ТЕГОВИ) Доколку за време на патувањето ќе се занимавате со нуркање, ватерполо, атлетика, дигање на тегови. Во спротивно незгодите кои ќе настанат за време на овие активности нема да бидат покриени со полисата за осигурување.

Слични производи

Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција во здравствени установи на територија на Р. Македонија, поради болест или незгода што би се случиле додека престојуваат во Р. Македонија.

Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број на прегледи

Со цел минимизирање на сите ризици поврзани со епидемијата на COVID-19, УНИКА А.Д СКОПЈЕ презема превентивни мерки во согласност со препораките на надлежните институции а со цел заштита на вработените и клиентите и превенција на натамошното ширење на вирусот