Патничко осигурувње

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство. 

Кликнете на линкот за да ја добиете Вашата полиса за патничко здравствено осигурување, кликнете на онлајн линкот 

 

Имате прашање?

Контакт центар

> info@uniqa.mk 

 

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
driver-1149997_1920_hcm0106650
Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.
product_8_26_hcm0106343
Каско осигурување претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
key-791390_1920_hcm0106651
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.
car-2206455_1920_hcm0106706
Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.