Патничко осигурувње

Почитувани,

ОНЛИНЕ продажбата моментално е во фаза на надградба.

За да добиете полиси за патничко осигурување Ве молиме обратете се во најблиската филијала на УНИКА.


Ви благодариме за разбирањето!


Имате прашање?

Контакт центар

> info@uniqa.mk 

 

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
driver-1149997_1920_hcm0106650
Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.
product_8_26_hcm0106343
Каско осигурување претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
key-791390_1920_hcm0106651
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.
car-2206455_1920_hcm0106706
Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.