За вработените

workplace-1245776_hcm0106671

Колективно животно осигурување

Колективна финансиска заштита на вработените

Лојалност

Финансиска заштита на лојални вработени и нивните наследници

airport-519020_1920_hcm0106709

Патување и Одмор

Максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи

Патничко осигурување за странци

Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција